Om oss

Nevernes Havn

Senteret er satt opp i privat regi, og ble åpnet 27. juni 2003. Det består av tre byggekomplekser hvorav en eldre, et stort flerbrukshus med stor terrasse for forskjellige aktiviteter, og et eldre våningshus fra gården Brattås i Velfjord. Huset ble bygd i siste halvdel av 1800-tallet.

Nevernes Havn ligger i gamle Velfjord kommune, nå Brønnøy kommune. Nevernes var tidligere et typisk senter for mottak av fisk og handelsvirksomhet. Fiskemottaket er ble nedlagt i 2015,  handelsdriften ble avsluttet høsten 2000.

Stedets beliggenhet ute i fjorden gjorde sitt til at det var et naturlig sted å dra for befolkningen som var bosatt i de øvrige fjordarmene når de trengte å handle inn det nødvendigste. Like naturlig var den faste bygderuta som fraktet både folk og post til disse stedene. Her var også egen skole og fastboende lærer.

Gjennom Nevernes Havn vil en forsøke å vise hvordan livet kunne arte seg for befolkningen i tiden før og etter de store verdenskrigene. Før den «nye» tid med sine økte materielle krav og kommunale og økonomisk endrede strukturer bidro til at bosettingsmønsteret endret seg også i denne regionen.

Tove og Aage Oxholm

Tove og Aage Oxholm