Utstillinger

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Nævernes Gaard

Leif Torps samlinger - en av Norges største private samlinger av krigseffekter. Krigsmuseum med bl.a. en autentisk Milorg-hytte. Bygget har også et særegent selskapslokale i 2. etg. Utenfor står borgen og et stort område med lekeapparater.

Galleri Nevernes

Fastutstilling med verker av Even Ulving, Birger Berthils og Kjell Nupen. I sommersesongen presenteres salgsutstillinger av ulike kunstnere.

Lomsdal-Visten Nasjonalpark

Informasjonsutstilling med gjenstander og video-presentasjon av Lomsdal-Visten Nasjonalpark.

Brygga

Utstilling av lokale fiskebåter og fangstredskaper fra 1700-tallet og fram til i dag.

Brattåshuset

Bygningen er fra ca. 1850 med inventar og redskaper i metall og tre, 1850-1990. Flyttet og gjenreist 2003.

Butikk

Utstilling av diverse gjenstander og salgsartikler fra 1950 og framover.

Smie

Deler av bur fra Brattås fra før 1850 som nå står utstilt på Nevernes Havn med verktøy og redskaper.

Skomaker og snekkerverksted

Utstilling av gjenstander og redskaper fra 1850 og framover.